HƯỚNG TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ TỈNH YÊN BÁI LẦN THỨ III NĂM 2019

Xã An Thịnh huy động sức dân làm đường GTNT

18:26 | 05/06/2014 392 lượt xem