Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Xã An Lương huyện Văn Chấn tổ chức Lễ hội Cầu Đình

19:30 | 03/03/2018 853 lượt xem