Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Xã An Bình, huyện Văn Yên đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

18:05 | 29/11/2018 61 lượt xem