TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Xã An Bình, huyện Văn Yên đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

18:05 | 29/11/2018 43 lượt xem