Kỷ niệm 74 năm cách mạng tháng tám & quốc khánh 2/9

Vững vàng trên trận tuyến bảo vệ an ninh trật tự

19:07 | 20/07/2019 150 lượt xem