Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Viettel Yên Bái trên hành trình phát triển

20:12 | 31/05/2019 274 lượt xem