TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Việt Cường nỗ lực cán đích nông thôn mới

19:01 | 21/06/2018 257 lượt xem