TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2018

19:29 | 12/01/2018 473 lượt xem