Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Viện Kiểm sát nhân dân học và làm theo Bác

19:29 | 14/02/2019 332 lượt xem