Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Về thăm làng bưởi Cầu Mơ

15:48 | 22/05/2018 298 lượt xem