Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Vệ sinh an toàn thực phẩm trong chăn nuôi

19:35 | 16/10/2017 255 lượt xem