Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Vẻ đẹp lung linh của Hồ Thác Bà

20:49 | 03/05/2019 600 lượt xem