LỄ HỘI BƯỞI ĐẠI MINH VÀ KHÁM PHÁ DANH THẮNG QUỐC GIA HỒ THÁC BÀ, HUYỆN YÊN BÌNH NĂM 2019 (TỪ NGÀY 1-3/11/2019)

Văn Yên triển khai hướng dẫn thực hiện đề án chia tách, sáp nhập thôn, tổ dân phố

20:08 | 03/10/2018 555 lượt xem