TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Văn Yên triển khai hướng dẫn thực hiện đề án chia tách, sáp nhập thôn, tổ dân phố

20:08 | 03/10/2018 388 lượt xem