Đài phát thanh truyền hình Yên Bái - cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái

Văn Yên: Tạo gắn kết từ chương trình "Ngày thứ Bảy cùng dân"

11:06 | 30/12/2019 148 lượt xem