Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Văn Yên sẵn sàng bước vào năm học mới 2018 - 2019

19:49 | 24/08/2018 190 lượt xem