TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Văn Yên phòng chống đói, rét cho đàn gia súc

18:25 | 20/01/2019 113 lượt xem