TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Văn Yên phát động phong trào làm đường giao thông nông thôn

19:45 | 10/01/2019 288 lượt xem