Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Văn Yên phát động cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp trong đoàn viên, thanh niên"

11:33 | 17/05/2019 151 lượt xem