TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Văn Yên nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến làm theo lời Bác

19:29 | 30/01/2018 303 lượt xem