Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Văn Yên nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến làm theo lời Bác

19:29 | 30/01/2018 354 lượt xem