Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Văn Yên hoàn thành công tác thu ngân sách năm 2018

18:52 | 02/11/2018 251 lượt xem