TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Văn Yên đổi mới công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng

20:08 | 16/10/2018 123 lượt xem