Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Văn Yên: Điểm sáng trong xây dựng văn hóa công sở

17:10 | 10/09/2018 278 lượt xem