TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Văn Yên: Điểm sáng trong xây dựng văn hóa công sở

17:10 | 10/09/2018 231 lượt xem