Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Văn Yên - địa phương thứ 7 của tỉnh xuất hiện dịch tả lợn châu Phi

19:46 | 23/05/2019 105 lượt xem