Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Văn Yên đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng cơ bản

18:45 | 16/09/2018 152 lượt xem