Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Văn Yên đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình bị thiệt hại do thiên tai

20:08 | 25/04/2019 170 lượt xem