TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Văn Yên đẩy mạnh phát triển tiểu thủ công nghiệp

18:29 | 11/01/2019 140 lượt xem