LỄ HỘI VĂN HÓA, DU LỊCH MƯỜNG LÒ VÀ KHÁM PHÁ DANH THẮNG QUỐC GIA RUỘNG BẬC THANG MÙ CANG CHẢI NĂM 2019 diễn ra từ ngày 20 đến ngày 25/09/2019

Văn Yên: "Dân vận khéo" trong thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

12:01 | 04/09/2019 1,121 lượt xem