Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Văn Yên công bố hết dịch lở mồm long móng gia súc

19:44 | 25/10/2018 198 lượt xem