Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Văn Yên có tân Phó Chủ tịch UBND huyện

19:36 | 21/01/2019 1,109 lượt xem