Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Văn Yên chung tay xoa dịu nỗi đau da cam

19:55 | 08/08/2018 259 lượt xem