Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Văn Yên: Chung kết cuộc thi "Ý tưởng khởi nghiệp" trong đoàn viên thanh niên

19:48 | 14/10/2018 414 lượt xem