TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Văn Yên chuẩn bị cho công tác tuyển quân năm 2019

19:43 | 18/12/2018 270 lượt xem