Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Văn Yên chuẩn bị cho công tác tuyển quân năm 2019

19:43 | 18/12/2018 379 lượt xem