Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Văn Yên: 9 thí sinh tham dự chung kết Hội thi Bí thư chi bộ giỏi năm 2019

19:54 | 26/06/2019 139 lượt xem