Kỷ niệm 74 năm cách mạng tháng tám & quốc khánh 2/9

Vấn vương hương lúa La Pán Tẩn

09:42 | 14/10/2017 420 lượt xem