KỶ NIỆM 74 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945 - 19/8/2019) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (2/9/1945 - 2/9/2019)

Văn phòng Tỉnh ủy Yên Bái – 70 năm cùng dựng xây quê hương

19:23 | 17/05/2019 452 lượt xem