Hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ thăm Yên Bái (25/9/1958 - 25/9/2018)
Họa mi phố núi 17:32 Họa mi phố núi 16:38 | 06/03/2015
Khúc hát quê hương 31:10 Khúc hát quê hương 14:39 | 25/02/2015
Mái ấm hi vọng 11:22 Mái ấm hi vọng 11:02 | 22/01/2015