Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.
Vẻ đẹp Phúc An 9:58 Vẻ đẹp Phúc An 15:20 | 23/07/2019 222 lượt xem
Đá mỹ nghệ Suối Giàng 10:26 Đá mỹ nghệ Suối Giàng 15:07 | 28/05/2019 207 lượt xem