Đài phát thanh truyền hình Yên Bái - cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái
Tiếng hát Anh Tuấn 18:35 Tiếng hát Anh Tuấn 09:30 | 12/04/2014
Về thăm Ngòi Tu 33:23 Về thăm Ngòi Tu 11:09 | 05/04/2014
Mùa xuân Yên Bái 00:00 Mùa xuân Yên Bái 17:49 | 04/02/2014
Tình yêu âm nhạc 31:13 Tình yêu âm nhạc 16:52 | 27/12/2013