Hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ thăm Yên Bái (25/9/1958 - 25/9/2018)
Về thăm Ngòi Tu 33:23 Về thăm Ngòi Tu 11:09 | 05/04/2014
Mùa xuân Yên Bái 00:00 Mùa xuân Yên Bái 17:49 | 04/02/2014
Tình yêu âm nhạc 31:13 Tình yêu âm nhạc 16:52 | 27/12/2013