Đài phát thanh truyền hình Yên Bái - cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái

Vấn đề “giữ chuẩn” tại các đạt chuẩn NTM

20:09 | 19/10/2017 449 lượt xem