HƯỚNG TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ TỈNH YÊN BÁI LẦN THỨ III NĂM 2019

Vấn đề “giữ chuẩn” tại các đạt chuẩn NTM

20:09 | 19/10/2017 439 lượt xem