TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Văn Chấn triên rkhai sản xuất vụ đông 2011

19:02 | 10/09/2011 237 lượt xem