Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Văn Chấn triên rkhai sản xuất vụ đông 2011

19:02 | 10/09/2011 243 lượt xem