Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Văn Chấn triển khai kế hoạch sản xuất vụ hè thu năm 2019

19:46 | 23/05/2019 43 lượt xem