Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Văn Chấn triển khai công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng mùa khô hanh

18:57 | 31/10/2018 365 lượt xem