TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Văn Chấn triển khai công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng mùa khô hanh

18:57 | 31/10/2018 266 lượt xem