TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Văn Chấn tập trung trồng ngô trên đất dốc

18:32 | 31/08/2011 453 lượt xem