Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Văn Chấn sôi nổi phong trào thi đua quyết thắng

19:12 | 24/10/2017 273 lượt xem