Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Văn Chấn sẵn sàng cho ngày hội giao quân năm 2019

11:10 | 18/02/2019 120 lượt xem