Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Văn Chấn quyết tâm không để dịch tả lợn châu Phi lây lan trên diện rộng

19:35 | 17/05/2019 73 lượt xem