Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Văn Chấn phát triển vùng cây ăn quả có múi an toàn, bền vững

21:43 | 11/12/2018 338 lượt xem