Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Văn Chấn phấn đấu giảm 7,15% hộ nghèo

19:16 | 13/03/2019 115 lượt xem