Đài phát thanh truyền hình Yên Bái - cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái

Văn Chấn nâng cao vai trò của cấp ủy trong giải quyết các vấn đề phát sinh ở cơ sở

19:43 | 28/09/2017 161 lượt xem