Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Văn Chấn nâng cao chất lượng Giáo dục và đào tạo các trường bán trú

19:19 | 16/01/2018 293 lượt xem